تکنولوژی AM

تگ سه گوش AM

موجود در انبار

ابعاد

32mm×31mm×18mm

تکنولوژی ساخت

فرکانس کاری

نحوه اتصال به اجناس

از طریق سوزن فولادی قفل شونده در تگ
با استفاده از بند لنیارد

نحوه جداسازی از اجناس

رنگ

سفید، مشکی

تگ صدفی AM

موجود در انبار

قطر تگ

55mm

تکنولوژی ساخت

نحوه اتصال به اجناس

نحوه جداسازی از اجناس

جداساز مغناطیسی

رنگ

سفید، مشکی

تگ مدادی AM

موجود در انبار

طول

54mm

تکنولوژی ساخت

نحوه اتصال به اجناس

نحوه جداسازی از اجناس

فرکانس کاری

رنگ

سفید، مشکی

سوپر تگ AM

موجود در انبار

طول

84mm

تکنولوژی ساخت

فرکانس کاری

58 کیلو هرتز

رنگ

سفید