تکنولوژی AM و RF

تگ گلفی

موجود در انبار

قطر تگ

60mm

تکنولوژی ساخت

نحوه اتصال به اجناس

نحوه جداسازی از اجناس

جداساز مغناطیسی

فرکانس کاری

AM: 58kHz
RF: 8.2MHz

رنگ

سفید، مشکی