در حال نمایش یک نتیجه

به وسیله بند دور کالا پیچیده و بدون جداکننده به هیچ عنوان جدا نمی شود. این تگ دارای باطری داخلی است؛ بگونه ای که اگر سیم آن قطع شود، خود تگ آژیر می زند.